Zeytin İç MimarlıkTasarımın hayatınızdaki öneminin farkında mısınız? Örneğin evinizdeki odaların salona yani evin ‘hayat’ına olan konumu ailenizin sosyal yapısını etkiler veya perakende sektöründen bir örnek verelim; tek bir ürün almak için girdiğiniz mağazadan neredeyse taşıyamadığınız kadar torbayla çıkmanızda da tasarımın payı vardır. Herkes gibi siz de farkında bile olmadan mekânlar tarafından yönlendiriliyorsunuz, gerek fiziksel gerekse duygusal olarak... Girdiğiniz mekâna göre ruhunuzun tazelenmesi tesadüf olmadığı gibi, doğru tasarımın sonucudur diyebiliriz. Mekânlar ancak doğru kurgulandığı zaman gerçek amacına hizmet eder. Doğru iç mimari tasarım ve uygulama ile her alanda veriminizi artırmak, hayattan keyif almanızı sağlamak ve hayatınızı kolaylaştırmak hiç de zor değil. İşte bu noktada iç mimarlık ve bilinçli tasarım anlayışı devreye giriyor.

Biz Zeytin İç Mimarlık olarak sadece bir mekânın ötesinde, size, duygularınıza ve ihtiyaçlarınıza özel tasarımlarımızı, sizin için hayata geçiriyoruz.

Siz iyi hissedin diye Zeytin…Zeytin İç Mimarlık Ofisi olarak; kişiye özel tasarım anlayışıyla, alışkanlıkları ve kişinin mottosunu temel alarak yaşam alanları ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Size özel çözümlerimizle ve hayatınızı kolaylaştıracak tasarımlarımızla size zaman kazandırıyoruz, günün karmaşasından sıyrılmanızı sağlayarak ruhunuzu ferahlatacak mekânlar sunuyoruz.

Perakende noktalarında ise, işletmeyi etkileyen iç ve dış etkenleri analiz ediyoruz, SWOT analizi yapıyoruz. Lokasyon, işletme portföyü gibi birçok kritere göre işletmenin verimini ve potansiyelini değerlendiriyoruz. Daha sonra bu verileri satış odaklı mimari tasarım kuralları çerçevesinde, estetik ile harmanlayarak, maksimum verimi elde etmek üzere optimum tasarımı yapıyoruz.
‘İnsan için tasarım’ düsturunu benimsediğimiz tasarımlarımızla, size keyifli anlar yaşatacak mekânlar tasarlamak ve özellikle eczane gibi perakende noktası tasarımlarında satış odaklı mimari tasarım anlayışıyla sektörde öncü olmak.
‘İnsan mutlu hissettiği yerde verimli olur’ düşüncesiyle, bizimle yola çıkan herkesin mutlu olduğu, verimli mekânlar yaratmaya çalışıyoruz.

Bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır. İç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekânı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Bir meslek adamı olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır. İç mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak söyle sıralanabilir :

1 - Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.

2 - İç mekânın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, insanin yasam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

3 - Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın Sosyal Mekan içindedir.

Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun (IFI) iç mimarlık alanında çalışacak olan kişilerin sahip olması gereken özellikler olarak benimsediği temel özellikler : iç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; iç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır.

Viki’den alıntı